Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Håkon Sparre
  park
  krokus
  løkplanter
  blomster
  Krokus i kanten av storeplenen på NMBU i Ås
 • Håkon Sparre
  park
  busker
  Tysbast
  Vanlig Tysbast blomstrer på bar kvist som noe av det aller tidligste i parken på NMBU. Flott, men giftig .
 • Håkon Sparre
  park
  fugler
  duer
  Duene i parken på NMBU legger planer for sommeren 2020. Det blir korte reiser i nærmiljøet med barna.
 • Håkon Sparre
  algevekst
  alger
  blågrønnalger
  forurensning
  vann
  svaner
  fugler
  Bildet viser vekst av blågrønnalger i Årungen sensommer 2006
 • Håkon Sparre
  mennesker
  ansatte
  Bildet viser Espen Arestøl, INA
 • Håkon Sparre
  bygninger
  Bildet er fra NMBUs Avdeling for småfeforskning og husdyrhelse, forsøksgården for småfe, Campus Sandnes Høyland feltstasjon ligger like ved Sandnes
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 MANNSKORET OVER RÆVNE
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Skoleelevene følger guider med skilt rundt på campus
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Skoleelevene følger guider med skilt rundt på campus
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Skoleelevene følger guider med skilt rundt på campus
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Skoleelevene fikk se roboten Thorvald i aksjon
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Marte Marstein (lys blå jakke) og Ingeborg Kjørstad fra Sandsvær i samtale med masterstudent i skogfag Magnus Ler Grøseth
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Prorektor Solve Sæbø
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Hang Celin Lee (venstre med blikket opp og Deniz Nourizadeh (hår i topp) med flere fra Oslo Katedralskole i samtale med Nina Vold Johansen som studerer industriell økonomi ved NMBU
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Deniz Nourizadeh fra Oslo Katedralskole i snakk med en venn
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Skoleelevene fikk se roboten Thorvald i aksjon
 • Håkon Sparre
  mennesker
  studenter
  ungdom
  Bildet er fra åpen dag ved NMBU 2020 Veterinær Elisabeth Torgersen (???) forteller tilreisende skoleelever om opptakskravene på veterinærhøyskolen NMBU
 • Håkon Sparre
  messer
  næringsliv
  studenter
  mennesker
  Bildet er fra Næringslivsdagen 2020 på NMBU Juliia Dzihora (venstre eller foran høyre) og Kazuomi Yamashita går på "Vann og avløp" - Både Yara og Tine er opptatt av bærekraft og kan absolutt trenge vår kompetanse når vi er ferdige med studiene.
 • Håkon Sparre
  messer
  næringsliv
  studenter
  mennesker
  Bildet er fra Næringslivsdagen 2020 på NMBU Juliia Dzihora (venstre eller foran høyre) og Kazuomi Yamashita går på "Vann og avløp" - Både Yara og Tine er opptatt av bærekraft og kan absolutt trenge vår kompetanse når vi er ferdige med studiene.
 • Håkon Sparre
  messer
  næringsliv
  studenter
  mennesker
  Bildet er fra Næringslivsdagen 2020 på NMBU Bildet viser student Åsmund Godal Tunheim
 • Håkon Sparre
  messer
  næringsliv
  studenter
  mennesker
  Bildet er fra Næringslivsdagen 2020 på NMBU Vi er her kun for seigmennene, spøkerÅsmund Godal Tunheim (v), men legger fort til at han studenrer og interesserer seg for økologi og naturforvaltning. Bedrifter som jobber i krysningspunktet mellom næringsliv og natur vil være kandidater når han skal finne jobb. Uansett hva man studerer burde man ha et kurs i økologi i bunnen. Der ser man sammenhengene sier Åsmund. Vebjørn Røysland (h) studerer til lektor i realfag og har zoologi som favorittfag. De to løser ikke Rubics kube på rekordtiden, men blir allikevel belønnet av utstilleren Deloitte.
 • Håkon Sparre
  messer
  næringsliv
  studenter
  mennesker
  Bildet er fra Næringslivsdagen 2020 på NMBU Vi er her kun for seigmennene, spøkerÅsmund Godal Tunheim (v), men legger fort til at han studenrer og interesserer seg for økologi og naturforvaltning. Bedrifter som jobber i krysningspunktet mellom næringsliv og natur vil være kandidater når han skal finne jobb. Uansett hva man studerer burde man ha et kurs i økologi i bunnen. Der ser man sammenhengene sier Åsmund. Vebjørn Røysland (h) studerer til lektor i realfag og har zoologi som favorittfag. De to løser ikke Rubics kube på rekordtiden, men blir allikevel belønnet av utstilleren Deloitte.
 • Håkon Sparre
  bioenergi
  energi
  verksteder
  laboratorium
  forskning
  mennesker
  biodrivstoff
  Sepideh Niazi og Heidi S. Nygård ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) forsker på bruk av saltsmelter til termokjemisk konvertering av biomasse, der formålet er å produsere andre generasjons biodrivstoff. Arbeidet er en del av H2020-prosjektet ABC-Salt (prosjektnummer 764089). Bioenergi, saltsmelter, biodrivstoff, ABC-Salt