Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • ansatte
  mennesker
  Bildet viser Elise Friis Kvigstad Stipendiat Veterinærhøgskolen Institutt for prekliniske fag og patologi Fagruppe patologi , NMBU
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • utmerkelser
  priser
  medaljer
  medalje
  Hans Majestet Kongen har utnemnt professor, dr. agric Odd Vangen, Ås, til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. 15.11.2021 Odd Vangen får utmerkinga for innsatsen sin for dyrevelferd og eit berekraftig landbruk. Overrekking Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Festsalen i Urbygningen på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, i Ås måndag 29. november 2021 klokka 10.00.
 • veksthus
  drivhus
  beobleveksthuset til SiEUGreen på Realtek NMBU Huset er en del av en pilot for forskning på energiløsninger og behandling av kloakk
 • mennesker
  ansatte
  forskere
  Bildet viser Odd Vangen Forsker på IHA ved UMB Bildet er tgatt i forbindelse med hans bokutgivelse om norske husdyr
 • ansatte
  mennesker
  Peter Dörsch Forsker Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • ansatte
  mennesker
  Peter Dörsch Forsker Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • ansatte
  mennesker
  Peter Dörsch Forsker Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • ansatte
  mennesker
  Peter Dörsch Forsker Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser direktør Lars Atle Holm
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser Rektor Curt Rice
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser direktør Lars Atle Holm
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser direktør Lars Atle Holm
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser Rektor Curt Rice
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser Rektor Curt Rice
 • vitenparken
  ledelse
  Bildet er fra et seminar om mulighetsanalyser rundt utviklingen av Campus øst Bildet viser Rektor Curt Rice
 • SKP
  Ikke alle tar ferie. Disse studentene på plantevitenskap på NMBU måler høyden i en erteåker på Vollebekk Bildet er tatt for SKP på NMBU og dokumenterer deres infrastruktur
 • Studenter
  noragric
  Internasjonale studenter fra Noragric på campus Ås NMBU